BẢNG GIÁ PHÒNG

 

 

 

  Loại phòng

 

 

Giá phòng

  Phòng Đơn (Single room)

  380.000

  Phòng Một Giường Đôi (Double room)

 450.000

  Phòng 2 Giường Đơn (Twin room)

  500.000 

  Phòng 3 Người (Triple room)

   600.000   

  Phòng Deluxe 

900.000

  Phòng VIP

700.000